websitesifirsati.com

GİB MEVCUT MEVZUAT TASLAKLARI HK

Sayın İlgili;

1-GİB tarafından VUK MÜLGA 370. maddesi kapsamında İzaha Davet Müessesi için 375 seri nolu VUK Genel Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.

Tebliğ Taslağı ile sistemin işleyişi, harici karineler, izaha davet kapsamı, ön tespit ve komisyonlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Taslak metne aşağıdaki linkten erişmeniz mümkündür.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/serno475_VUKTeb_Taslak.pdf

2-GİB Tarafından VUK 153/A maddesine istinaden 474 seri nolu VUK Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır. Taslak metin ile mükellefiyet kayıtları resen terkin edilenlerinlerin teminat uygulamalarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Taslak metne aşağıdaki linkten erişmeniz mümkündür.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vuktaslak29092016.pdf

3-GİB Taratafından hazırlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (Seri No:2) Taslağında; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulamalarına ilişkin açıklama ve düzenlemeler yer almaktadır.

Taslak metne aşağıdaki linkten erişmeniz mümkündür.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otvtebtaslak23_9_2016.pdf

4-GİB Tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında; 9/8/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ve yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Taslak metne aşağıdaki linkten erişmeniz mümkündür.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno11KVGTaslak.pdf

Duyurular

  • Bizi Takip Edin:
Copyright © OCAK 2016 - Tüm hakları TaxAuditingymm.com'a aittir...