websitesifirsati.com

YMM Ali ÇAKMAKCI'NIN KONU VE SEKTÖR BAZLI VERGİ SORUNLARI KİTABI

Şirketimiz ortaklarından YMM Ali ÇAKMAKCI'nın "KONU VE SEKTÖR BAZLI VERGİ SORUNLARI" isimli kitabı Legal Yayıncılık Kanalıyla Satışa Sunulmuştur.

https://legal.com.tr/urun/konu-ve-sektor-bazli-vergi-sorunlari/367583

Kitabın Yönetici Özeti Bölümü aşağıdaki gibidir:

"Vergi hukuku onlarca vergi mevzuatı dışında, birçok özel mevzuatı da doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan/ilgilendiren, birçok karmaşık olayı ve sorunu bünyesinde barındıran, yıllardır çözüme kavuşturulmamış konuları bulunan, yargı ile idarenin uyuşmazlığının fazla olduğu bir tür kamu hukuku alanı olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca, vergi hukuku yeni iktisadi ve ticari gelişmeler nedeniyle zaman zaman çağın ve konjoktürün gerisinde kalarak mevcut sorunları artırabilmektedir. Bu sorunların temel çözüm yollarından biri olan yasal düzenleme ihtiyacı bazen siyasi konjoktüre bağlı olarak “politika gecikmesi nedeniyle” tam ve zamanında karşılanmayarak sorunların büyümesine neden olabilmektedir.

Biz vergi hukuku profesyonelleri ise bu kadar geniş ve önemli konuları bünyesinde barındıran çalışma alanı içinde mesleki açıdan da elimizden geldiği kadar görüş, öneri ve değerlendirmelerimizle mesleğimize katma değer yaratmak için olabildiğince çaba sarfetmekteyiz.

Elinizdeki çalışma, hayatımda çok özel ve değerli bir yeri bulunan Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde yaptığım inceleme, denetim ve mesleki çalışmalar kapsamında kazandığımız bilgilerin ve özel sektörde edindiğim çok önemli deneyimler ile Yeminli Mali Müşavirlik çalışmalarımda kazandığım tecrübelerin bir nebze sizlere aktarımını amaçlamaktadır.

Bu kitabın temel hedef kitlesinin Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına hazırlanan çalışma arkadaşlarımız olmakla birlikte; SMMM ve YMM kökenli meslek mensupları ile vergiye gönül vermiş veya vergiyi meslek olarak edinmiş akademisyenler, öğrenciler ve muhasebeciler olduğunu ifade etmek isteriz.

Bu kitap, temel olarak hedef kitlesine vergide yorum tekniklerini anlatmayı ve yorum gücünü geliştirmeyi, sorgulama yeteneğini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, vergi hukukundaki önemli sektörel konulara vergisel açıdan değerlendirmeler getirmekte, ayrıca vergi hukukunun kendi organik yapısı içindeki hukuki tartışmaları sizlere sunmakta ve görüş ve önerilerinizi şekillendirecek kadar detay içermektedir. Bir diğer ifadeyle bu kitap “konu” ve “sektör” bazlı olarak 12 yıllık geçmiş meslek hayatımızda yazdığımız/yaptığımız makale/sirküler/görüş/değerlendirmelerimizi içermekte olup, teknik bilgi içeren konulara oldukça sınırlı düzeyde yer vermektedir.

Meslek hayatını temelde vergi hukuku üzerine geçirmiş bir profesyonel olarak okurlara önerim bu kitaptaki makaleler ve görüşler dahil olmak üzere her türlü vergisel konu ve olayları ciddiyetle sorgulayarak, vergi hukukunun yorum tekniklerini ön planda tutup, olayların ince detaylarını gözönüne alarak uygulama yapmalarıdır. Bu kitabın hazırlanması esasen 12 yıllık bir mesleki çalışmaya dayanmakla birlikte; sistematik olarak belli bir vergi konusu veya kanunu üzerine dizayn edilmemiş olan bu kitap birçok vergi mevzuatı ve doğrudan veya dolaylı şekilde vergi ile ilgili yüzlerce mevzuatı içerdiğinden zaman süreci içerisinde ilgili mevzuatlardaki değişikliklerin mutlaka gözönüne alınması gerekmektedir.

Bilginin paylaşılması hususunu ve rekabet yasağını mesleğin başlangıcında bir referans noktası sunan, çok severek ve değer vererek yaptığım Hesap Uzmanlığı’nda edindiğim mesleki kültürü taşıyarak hazırladığım bu kitap umarım okurlarına faydalı olur. Bu kapsamda, stresli ve zor çalışma şartlarında her zaman yanımda olan, her türlü konuda bana sabır gösteren, zaman zaman vakit ayırma imkanı bulamadığım annem, babam, kardeşlerim, eşim ve küçük yavruma teşekkür ederim.

Saygılarımla."

                                                               Ali ÇAKMAKCI

Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı

TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak

                                                      cakmakciali@taxauditingymm.com

                                                             2016/Nisan, İstanbul.

Duyurular

  • Bizi Takip Edin:
Copyright © OCAK 2016 - Tüm hakları TaxAuditingymm.com'a aittir...