websitesifirsati.com

Hakkımızda

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim;

güçlü bir mesleki bilgi, deneyim ve tecrübesi olan ekip arkadaşları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde en değerli unsuru olan müşterilerine en hızlı, sağlıklı, etkin, etkili, alternatif çözümler üreten, sonuç alan proaktif bir Yeminli Mali Müşavirlik (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Audit) şirketidir.

Şirketimizin İstanbul Merkez YMM ve Ankara olmak üzere mevcut 2 ofisi, GaziAntep'te ileride şube olarak faaliyette bulunmak üzere irtibat bürosunda faaliyet göstermektedir. Bağımsız Denetim faaliyetleri için ayrı bir şirketimiz daha mevcut olup, hukuk hizmetini ise içinde E. Bakan ve Danıştay hakimlerinin olduğu stratejik iş ortaklarımız kanalıyla yürütmekteyiz. Denetim ve Danışmanlık şirketimiz çok kısa bir sürede büyük projeler ile denetim, inceleme danışmanlığı gibi konularda sorumluluk alarak büyüme eksenli bir gelişme göstermiştir. Önümüdeki dönemlerde daha büyük projeleri de gündeme alarak büyümeye devam etmeye edeceğiz. Kısa bir süre zarfında ise uluslararası bir marka ile işbirliği konusunda ciddi görüşmelerimiz bulunmakta olup, yakın zamanda şartlar olgunlaştığı takdirde hayata geçmesi planlanmaktadır. 

Danışmanlık şirketimiz uluslararası hukuk alanında da çok büyük projeleri yürütmektedir. Tüm müşterilerini yurtdışına götürerek Bulgaristan, BAE-Dubai, Rusya, Hollanda, Fransa gibi pekçok ülkeye taşımayı başararak yeni pazarlar kazanılmasında ve şirketlerimizin büyümesinde önemli katkılar sağlamıştır Şirketimiz uluslararası vergi ve mali hukuk alanında önemli raporlar ile izlenmesi gereken yol, yöntem ve stratejileri istikrarlı bir şekilde müşterileri ile paylaşmaktadır. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim müşterileri ile uzun vadeli ilişkiye (long-term relationship) dayanan çalışma prensiplerini ilke edinmiştir. Aynı zamanda, müşterileri ile ilişkilerinde mahremiyet ilkelerine son derece önem vermekte olup, müşterilerinin hassasiyetlerini çalışma ilişkilerinde ön planda tutmaktadır. Ayrıca, iş ortaklarımızın personellerinin yetişmesi ve deneyim kazanması için de her türlü önlem ve tedbir tarafımızca alınmakta olup; makale, sirküler ve duyurularımızla onların da ekip çalışmasında yer almalarına özel önem vermekteyiz. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim inşaat, sağlık, eğitim, akaryakıt, enerji, üniversite, lojistik, gıda, ticaret, finans ve kuyumculuk, teknoloji, iletişim, turizm, spor, fuarcılık, kağıt, deri, otomotiv, askeri işletmeler başta olmak üzere her türlü sektör veya faaliyet alanında üst düzey vergi ve karapara (suç geliri) incelemeleri yapmış ekipleri ve danışmaları ile sorunlarınıza ve sorularınıza üstün hizmet anlayışı ile çözüm üretmeyi benimsemiştir. Şirketimiz hali hazırda farklı sektör ve faaliyetlerde bulunan belli hacimdeki önemli grup ve holding şirketler ile gerçek kişilere ve proje bazlı önemli bir sayıdaki müşteriye denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim genel olarak Vergi İncelemesi, Tam Tasdik, Vergi Danışmanlığı/Planlamasi, İade İncelemesi, Uluslararasi Vergi Planlamasi, Transfer Fiyatlandirmasi, Sirket Degerlemesi, Özel Denetim, IFRS gibi uzmanlık alanlarıyla YÖK, TTK, SPK, Enerji Piyasası, Petrol Piyasası, İç Denetim dahil Mali İşler {Tax Auditing, Tax Consulting, Planning, Tax Return Auditing, International Tax Planning, Transfer Pricing, Private Auditing, IFRS, Due Diligience, Oil Market} gibi konu ve çok çeşitli sektörlerde danışmanlık ve denetim faaliyet göstermektedir.

KDV ve ÖTV İadelerinde ise 20 yıllık tecrübeli bir ekip ile denetim ve iade çalışmaları yürütülmektedir. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetimi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği klasik denetimlerin dışında ulusal ve uluslararası düzeyde vergi planlaması mekanizmalarını ve çok özel know-how projelerini müşterileri bünyesinde hayata geçirmiş olmasıdır. Çalışmalarımızdaki en önemli öğenin "Güven" unsuru olduğunu düşünmekteyiz.

Şirketimiz 2019 yılı itibariyle yeniden yapılanma süreci içerisine girerek ADEN Yeminli Mali Müşavirlik olarak faaliyetine devam etmektedir. Bu kapsamda, yeni resmi internet sayfası www.adenymm.com.tr olarak güncellenmiştir. Bu iletişim kanalıyla bizlere ulaşma imkanınız bulunmaktadır. 

Kalite Asla Tesadüf Değildir” ilkesi için siz en kıymetli parçamız olan müşterilerimize aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Saygılarımızla.

EKİBİMİZ:

Ali ÇAKMAKCI, YMM, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı, CFO, Genel Mdr Yrd, Vergi Bölüm Bşk, Kurucu Ortak

Eren TERZİ, YMM, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı

(*Ankara YMM Ofisimizde hali hazırda 6 adet Denetçi ve Denetçi Yardımcısı görev yapmaktadır)

Ali ÇAĞSEL SEV, YMM, Bağımsız Denetçi, E. Gelirler Kontrolörü

Ali GÜVEN, SMMM, Bağımsız Denetçi, Denetim Direktörü

Osman ERASLAN, SMMM, Denetçi

Halil AROMA, SMMM, Muhasebe

Rüstem KABAK, Muhasebe

Mustafa KAYA, SMMM, KDV İadesi Direktörü

Metin KÜLAHLI, KDV İadesi Uzmanı,

İbrahim SENEM, SMMM, Bütçe ve İç Denetim Direktörü, E. Banka Müfettişi, Bilgi Sistemleri Uzmanı

Bülent FİDAN, SMMM, Kurumsal Finans, Yatırım Teşvik Sistemleri

Aykut ATİK, SMMM

Danışmanlar

Doç. Dr. Yüksel YALOVA, Avukat, TBMM E. Bakan,

Prof. Dr. Murat FERMAN, Öğretim Üyesi, SB Enstütü Müdürü

1-İSTANBUL HEAD OFİS

-YMM, Ortak, Bağımsız Denetçi Ali ÇAKMAKCI

Partner-Kurucu Ortak (Founding Partner), Yeminli Mali Müşavir (Sworn In CPA) (İstanbul YMMO, Sicil No: 2689, Ruhsat No:34105464)

Bağımsız Denetçi (Independent Auditor), Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax, Genel Müdür Yardımcısı (Vice President), Mali İşler Koordinatörü (CFO-Genel Müdür Yardımcısı), E. Hesap Uzmanı (F. Tax Inspector)

Aslen Konya'lı olan ÇAKMAKCI, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu (İngilizce) bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmış ve büyük hacimdeki  inşaat, turizm, çelik konstruksiyon, konfeksiyon, ticaret, altın ticareti (mücevherat), hizmet sektörü, telekominikasyon, sigorta, kağıt üretimi, elektrik, gayrimenkul alım satımı vb alanlarda üst düzey vergi incelemeleri, karapara soruşturmaları ve bilimsel konularda çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında bir Kurumun Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 2012 yılında ise akaryakıt dağıtım ve bayilik, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bir Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde 2 yıl Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax) olarak görev yaptıktan sonra TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır.

Bulgaristan, BAE-Dubai, Rusya, Hollanda, Fransa gibi pekçok ülke mevzuatlarında önemli bilgi ve deneyimleri bulunan ÇAKMAKCI, tüm müşterilerini yurtdışına taşıyarak şirketlerimizin uluslararası başarılarına önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Halen, havalimanı inşaatleri, mobilya, duvar kağıdı, imalat sektörü, akaryakıt dağıtım ve bayileri, banyo ve mutfak sektörü, uluslararası taşımacılık, ayakkabı, konaklama sektörü, beton, pazarlama, ulaşım, yıllara sari inşaat, özel ve kat karşılığı inşaat gibi 80 den fazla şirkete danışmanlık, denetim, ve tam tasdik hizmeti sunmaktadır. 

Yabancı dili İngilizce olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. KPDS, IELTS gibi sertifkalara sahip olmakla beraber 2 yıl Wall Strett English Enstitü'de yabancı dil eğitimi almıştır. Evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir-YMM (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Auditor) Sertifikalarına sahiptir. Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Kongre Üyesi, İstanbul YMM Odası Üyesi, Konyalılar Derneği Denetim Kurulu Üyesi ve Konsiad ile diğer bazı Derneklerin üyesidir. 

Ekonomi, özelleştirme, UFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 200 adet makale ve sirkülerleri ile mali konularda çeşitli sunum/seminer çalışmaları bulunmaktadır. Vergi yargısı alanında önemli çalışmaları mevcuttur. 

Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi” (HUK Yayımlanmamış Tez) konusunda tez çalışması; Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları “ (Seçkin Kitabevi 2012), Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” (Seçkin Kitabevi 2013), "Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları" (Legal Yayıncılık 2016 ) üzerine yazılmış kitapları bulunmaktadır. Çok sayıda belli hacimdeki şirketlere ve gerçek kişilere denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık çalışmaları arasında özetle;

Vergi Danışmanlığı Ve Denetimi, KDV ve ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Uluslararası Vergi Planlaması, Vergi (Diğer Mali Hukuk) Danışmanlığı, Vergi İnceleme Danışmanlığı, Bölünme, Birleşme, Tür Değiştirme, Devir Gibi Şirket Yeniden Yapılandırma Ve Yeni Ortaklık Yapıları Oluşturmak, Şirket Değerlemesi, UFRS/Bağımsız Denetim, Transfer Fiyatlandırması, Fiscal Due Diligence, Hisse Satın Alma Anlaşmaları, İç Denetim, Özel Denetim, Teşvik Belgesi Alınması.

2-ANKARA YMM OFİSİ (SECONDARY OFFİCE-ANKARA)

Eren TERZİ: YMM, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı

Meslek yaşamına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayıp, kamuda görev yaptığı süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir’de daimi olarak çalışma imkânı bulmuş, Türkiye’nin birçok ilinde de geçici görevlendirmeler (turne) dolayısıyla vergi incelemeleri yapmıştır.

 

Kamu görevinden istifa ederek, 2010 yılı başından itibaren aktif olarak özel sektörde vergi danışmanlığı ve denetçilik yapmakta olan Eren TERZİ, TÜRMOB tarafından düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında başarı göstererek bu unvana hak kazanmıştır. Bu kapsamda; gerek kamuda gerekse özel sektörde büyük ölçekli firmalar nezdinde vergi incelemeleri ve danışmanlık yapmaktadır. Özellikle; vergi davaları ve incelemeleri, şirket birleşme - devralma-bölünme-tür değişimi, ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı, uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında çok sayıda danışmanlık süreci yönetmiştir.

 

“Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim”, “Sermaye Piyasaları İleri Düzey Faaliyetleri”, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı”, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı” lisanslarına sahip olup, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Hukuki Yapısı, Vergisel Boyutu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Hesap Uzmanlığı tez çalışması bulunmakta olup İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

 

3-GaziAntep İrtibat Ofisi:

 

Aykut ATİK: SMMM, Bağımsız Denetçi

 

Adres: Mücahitler Mah. 9. Cad. Gümüşburun İş Merkezi Kat:4 No:28 ŞehitKamil/GaziAntep

 

4-HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ (STRATEJİK İŞ ORTAKLIĞI):

 

Yalova Hukuk Bürosu (Ankara-İstanbul)

 

1991-2002 yılları arasında XIX., XX. ve XXI. Dönem Milletvekili olan Yalova, 1999-2000 yılları arasında TBMM Anayasa ve Dışişleri Komisyonu Asli Üyesi ve 1999-2001 arasında da Devlet Bakanı görevlerinde bulunmuş, 2001-2002 yılları arasında da TBMM Başkan Vekilliği yapan Sn. Av. Doç. Dr. Yüksel Yalova tarafından 2003 yılında Ankara'da kurulmuştur.

 

Yalova Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren müvekkillerine; faaliyet alanlarında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yalova Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı kişi, şirket ve kurumlara, ulusal ve uluslararası alanlarda elde etmiş olduğu tecrübelerden yararlanarak sunduğu sonuca yönelik hukuki hizmetlerinde müvekkil ve çözüm odaklı hizmet anlayışına uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Yabancı danışmanlık şirketleri ile hukuki danışmanlık ve işbirliği ağı geliştiren Yalova Hukuk Bürosu, müvekkillerine İngilizce ve Fransızca dillerinde de hukuki hizmet vermekte; dava, sözleşme ve tahkim süreçlerini edindiği bu ilkeler ışığında titizlikle takip etmektedir.

 

 

 

5-KURUMSAL FİNANS, YÖNETİM VE FİNANS DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ:

 

Bülent FİDAN-SMMM, Bağımsız Denetçi, Kurumsal Finans ve Danışmanlık

 

İş hayatına 1991 yılında başlayan Bülent Fidan, değişik sektörlerde, mali işler birim yöneticiliği, iç denetim birim yöneticiliği ve değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İş ve sosyal yardımlaşma alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. İş hayatı boyunca özelikle işletme yönetimi, stratejik planlama ve kurumsallaşma konularında birçok eğitim ve seminere katılmış ve eğitimler vermiştir. Şirketimizin kurumsal finans, muhasebe, finans ve denetim danışmanlığı hizmetlerini ifa etmektedir.

6-BÜTÇE-İÇ DENETİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI

İbrahim Senem:

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İşletme Mühendisi olarak mezun olmuştur. İş hayatına 1995 yılında Demirbank TAŞ de müfettiş olarak başlamış ve 2001-2005 yılları arasında HSBC Bank A.Ş. İç Denetim Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Uluslararası İç Denetim Standartları uygulamaları ve Bilgisayar destekli İç Denetim tekniklerinin (Computer Asisted Auditing Technics) geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Sırasıyla 2005-2008 yılları ve 2010-2012 yılları arasında Türkiye’nin Lojistik sektöründeki liderlerinden Barsan Global Lojistik A.Ş ve Reysaş Lojistik A.Ş de öncelikle İç Denetim Müdürü, ardından Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmıştır. Ayrıca; 2008-2010 yılları arasında perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın tüm süreçlerinin (Mali, Operasyonel ve BT) kontrol sorumluluğunu alarak Business Controller olarak görev yapmıştır.

20 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde edindiği mali işler ve iç denetim konularındaki deneyimlerini, inşaat, akaryakıt, tekstil, bayilik, lojistik gibi farklı sektörlerde yer alan şirketlerde iç kontrol sistemlerinin tasarımı ve kurulması, periyodik iç denetim raporlarının (Finansal, Operasyonel ve BT) hazırlanması konularında hizmet vererek değerlendirmektedir.

Müşterilerilerimize bu konuda yapmayı planladıkları tam zamanlı istihdama göre hem maliyet hem de dışarıdan bağımsız bir göz olarak iç denetim hizmeti alma avantajlarını sağlamaktadır. KOBİ ler için bu hizmeti sektörel olarak standartlaştıracak Bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi vizyonu ile bazı yazılım firmaları ile de çalışmaları bulunmaktadır.

İleri düzeyde bilgisayar programlama ve İngilizce bilmektedir ve Sermaye Piyasası Kurulu III.(İleri) Düzey Lisans sahibidir.

7-KDV İADESİ HİZMETLERİ:

Mustafa KAYA, KDV İadesi Denetim Grup Başkanı, SMMM

Metin KÜLAHLI, KDV İadesi Raportör

8-DENETİM HİZMETLERİ:

Ali GÜVEN,      SMMM, Denetim Hizmetleri Direktörü
 
-Osman ERASLAN, SMMM 
 
-Halil AROMA, SMMM 
 
-Rüstem KABAK, (Muhasebe)
 
 
 
 

 

 

 

 

  • Bizi Takip Edin:
Copyright © OCAK 2016 - Tüm hakları TaxAuditingymm.com'a aittir...