websitesifirsati.com

Hakkımızda

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim;

güçlü bir mesleki bilgi, deneyim ve tecrübesi olan ekip arkadaşları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde en değerli unsuru olan müşterilerine en hızlı, sağlıklı, etkin, etkili, alternatif çözümler üreten, sonuç alan proaktif bir Yeminli Mali Müşavirlik (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Audit) şirketidir.

Şirketimizin İstanbul Merkez ve Ankara olmak üzere mevcut 2 ofisi, GaziAntep'te ileride şube olarak faaliyette bulunmak üzere irtibat bürosunda faaliyet göstermektedir. Bağımsız Denetim faaliyetleri için ayrı bir şirketimiz daha mevcut olup, hukuk hizmetini ise içinde E. Bakan ve Danıştay hakimlerinin olduğu stratejik iş ortaklarımız kanalıyla yürütmekteyiz. Denetim ve Danışmanlık şirketimiz çok kısa bir sürede büyük projeler ile denetim, inceleme danışmanlığı gibi konularda sorumluluk alarak büyüme eksenli bir gelişme göstermiştir. Önümüdeki dönemlerde daha büyük projeleri de gündeme alarak büyümeye devam etmeye edeceğiz. Kısa bir süre zarfında ise uluslararası bir marka ile işbirliği konusunda ciddi görüşmelerimiz bulunmakta olup, yakın zamanda şartlar olgunlaştığı takdirde hayata geçmesi planlanmaktadır. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim müşterileri ile uzun vadeli ilişkiye (long-term relationship) dayanan çalışma prensiplerini ilke edinmiştir. Aynı zamanda, müşterileri ile ilişkilerinde mahremiyet ilkelerine son derece önem vermekte olup, müşterilerinin hassasiyetlerini çalışma ilişkilerinde ön planda tutmaktadır. Ayrıca, iş ortaklarımızın personellerinin yetişmesi ve deneyim kazanması için de her türlü önlem ve tedbir tarafımızca alınmakta olup; makale, sirküler ve duyurularımızla onların da ekip çalışmasında yer almalarına özel önem vermekteyiz. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim inşaat, sağlık, eğitim, akaryakıt, enerji, üniversite, lojistik, gıda, ticaret, finans ve kuyumculuk, teknoloji, iletişim, turizm, spor, fuarcılık, kağıt, deri, otomotiv, askeri işletmeler başta olmak üzere her türlü sektör veya faaliyet alanında üst düzey vergi ve karapara (suç geliri) incelemeleri yapmış ekipleri ve danışmaları ile sorunlarınıza ve sorularınıza üstün hizmet anlayışı ile çözüm üretmeyi benimsemiştir. Şirketimiz hali hazırda farklı sektör ve faaliyetlerde bulunan belli hacimdeki önemli grup ve holding şirketler ile gerçek kişilere ve proje bazlı önemli bir sayıdaki müşteriye denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim genel olarak Vergi İncelemesi, Tam Tasdik, Vergi Danışmanlığı/Planlamasi, İade İncelemesi, Uluslararasi Vergi Planlamasi, Transfer Fiyatlandirmasi, Sirket Degerlemesi, Özel Denetim, IFRS gibi uzmanlık alanlarıyla YÖK, TTK, SPK, Enerji Piyasası, Petrol Piyasası, İç Denetim dahil Mali İşler {Tax Auditing, Tax Consulting, Planning, Tax Return Auditing, International Tax Planning, Transfer Pricing, Private Auditing, IFRS, Due Diligience, Oil Market} gibi konu ve çok çeşitli sektörlerde danışmanlık ve denetim faaliyet göstermektedir.

KDV ve ÖTV İadelerinde ise 20 yıllık tecrübeli bir ekip ile denetim ve iade çalışmaları yürütülmektedir. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetimi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği klasik denetimlerin dışında ulusal ve uluslararası düzeyde vergi planlaması mekanizmalarını ve çok özel know-how projelerini müşterileri bünyesinde hayata geçirmiş olmasıdır. Çalışmalarımızdaki en önemli öğenin "Güven" unsuru olduğunu düşünmekteyiz. 

Kalite Asla Tesadüf Değildir” ilkesi için siz en kıymetli parçamız olan müşterilerimize aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Saygılarımızla.

1-İSTANBUL HEAD OFİS

-YMM, Ortak, Bağımsız Denetçi Ali ÇAKMAKCI

Partner-Kurucu Ortak (Founding Partner)

Yeminli Mali Müşavir (Sworn In CPA)

(İstanbul YMMO, Sicil No: 2689, Ruhsat No:34105464)

Bağımsız Denetçi (Independent Auditor)

Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax

Genel Müdür Yardımcısı (Vice President)

Mali İşler Koordinatörü (CFO-Genel Müdür Yardımcısı)

E. Hesap Uzmanı (F. Tax Inspector)

1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu (İngilizce) bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmış ve büyük hacimdeki  inşaat, turizm, çelik konstruksiyon, konfeksiyon, ticaret, altın ticareti, hizmet sektörü, telekominikasyon, sigorta, kağıt üretimi, elektrik, gayrimenkul alım satımı vb alanlarda üst düzey vergi incelemeleri, karapara soruşturmaları ve bilimsel konularda çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında bir Kurumun Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 2012 yılında ise akaryakıt dağıtım ve bayilik, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bir Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde 2 yıl Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax) olarak görev yaptıktan sonra TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dili İngilizce olup, evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir-YMM (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Auditor) Sertifikalarına sahiptir. Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Kongre Üyesi, İstanbul YMM Odası Üyesi, ve Konyalı bazı Derneklerin üyesidir. 2 yıl süreyle Wall Street English kurumunda İngilizce eğitimi almıştır. IETLS ve KPDS belgeleri bulunmaktadır. 

Ekonomi, özelleştirme, UFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 150 adet makale ve sirkülerleri ile mali konularda çeşitli sunum/seminer çalışmaları bulunmaktadır. Vergi yargısı alanında önemli çalışmaları mevcuttur. 

Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi” (HUK Yayımlanmamış Tez) konusunda tez çalışması; Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları “ (Seçkin Kitabevi 2012), Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” (Seçkin Kitabevi 2013), "Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları" (Legal Yayıncılık 2016 ) üzerine yazılmış kitapları bulunmaktadır. Çok sayıda belli hacimdeki şirketlere ve gerçek kişilere denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık çalışmaları arasında özetle;

Vergi Danışmanlığı Ve Denetimi, KDV ve ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Uluslararası Vergi Planlaması, Vergi (Diğer Mali Hukuk) Danışmanlığı, Vergi İnceleme Danışmanlığı, Bölünme, Birleşme, Tür Değiştirme, Devir Gibi Şirket Yeniden Yapılandırma Ve Yeni Ortaklık Yapıları Oluşturmak, Şirket Değerlemesi, UFRS/Bağımsız Denetim, Transfer Fiyatlandırması, Fiscal Due Diligence, Hisse Satın Alma Anlaşmaları, İç Denetim, Özel Denetim, Teşvik Belgesi Alınması.

2-ANKARA YMM OFİSİ (SECONDARY OFFİCE-ANKARA)

Eren TERZİ: YMM, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı

Meslek yaşamına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayıp, kamuda görev yaptığı süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir’de daimi olarak çalışma imkânı bulmuş, Türkiye’nin birçok ilinde de geçici görevlendirmeler (turne) dolayısıyla vergi incelemeleri yapmıştır.

 

Kamu görevinden istifa ederek, 2010 yılı başından itibaren aktif olarak özel sektörde vergi danışmanlığı ve denetçilik yapmakta olan Eren TERZİ, TÜRMOB tarafından düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında başarı göstererek bu unvana hak kazanmıştır. Bu kapsamda; gerek kamuda gerekse özel sektörde büyük ölçekli firmalar nezdinde vergi incelemeleri ve danışmanlık yapmaktadır. Özellikle; vergi davaları ve incelemeleri, şirket birleşme - devralma-bölünme-tür değişimi, ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı, uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında çok sayıda danışmanlık süreci yönetmiştir.

 

“Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim”, “Sermaye Piyasaları İleri Düzey Faaliyetleri”, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı”, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı” lisanslarına sahip olup, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Hukuki Yapısı, Vergisel Boyutu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Hesap Uzmanlığı tez çalışması bulunmakta olup İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

 

3-GaziAntep İrtibat Ofisi:

 

Aykut ATİK: SMMM, Bağımsız Denetçi

 

Adres: Mücahitler Mah. 9. Cad. Gümüşburun İş Merkezi Kat:4 No:28 ŞehitKamil/GaziAntep

 

4-HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ (STRATEJİK İŞ ORTAKLIĞI):

 

Yalova Hukuk Bürosu (Ankara-İstanbul)

 

1991-2002 yılları arasında XIX., XX. ve XXI. Dönem Milletvekili olan Yalova, 1999-2000 yılları arasında TBMM Anayasa ve Dışişleri Komisyonu Asli Üyesi ve 1999-2001 arasında da Devlet Bakanı görevlerinde bulunmuş, 2001-2002 yılları arasında da TBMM Başkan Vekilliği yapan Sn. Av. Doç. Dr. Yüksel Yalova tarafından 2003 yılında Ankara'da kurulmuştur.

 

Yalova Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren müvekkillerine; faaliyet alanlarında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yalova Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı kişi, şirket ve kurumlara, ulusal ve uluslararası alanlarda elde etmiş olduğu tecrübelerden yararlanarak sunduğu sonuca yönelik hukuki hizmetlerinde müvekkil ve çözüm odaklı hizmet anlayışına uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Yabancı danışmanlık şirketleri ile hukuki danışmanlık ve işbirliği ağı geliştiren Yalova Hukuk Bürosu, müvekkillerine İngilizce ve Fransızca dillerinde de hukuki hizmet vermekte; dava, sözleşme ve tahkim süreçlerini edindiği bu ilkeler ışığında titizlikle takip etmektedir.

 

 

 

5-KURUMSAL FİNANS, YÖNETİM VE FİNANS DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ:

 

Bülent FİDAN-SMMM, Bağımsız Denetçi, Kurumsal Finans ve Danışmanlık

 

İş hayatına 1991 yılında başlayan Bülent Fidan, değişik sektörlerde, mali işler birim yöneticiliği, iç denetim birim yöneticiliği ve değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İş ve sosyal yardımlaşma alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. İş hayatı boyunca özelikle işletme yönetimi, stratejik planlama ve kurumsallaşma konularında birçok eğitim ve seminere katılmış ve eğitimler vermiştir. Şirketimizin kurumsal finans, muhasebe, finans ve denetim danışmanlığı hizmetlerini ifa etmektedir.

6-BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ:

Nuri KUŞCU: SMMM, Bağımsız Denetçi, Bağımsız Denetim Bölüm Bşk

SMMM, İktisatçı, Bilirkişi, Bağımsız Denetçi, Mortgage Brokerlik ve Gayri Menkul Değerleme Uzmanlığı belge ve ruhsatlarına sahip olup, Lisans A.Ü İktisat Fakültesi İktisat Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı (master) ve doktorasını tamamlayarak 18 yıldır Türkiye'nin önde gelen ve sanayi şirketleri arasında ilk beşyüz içerisinde bulunan şirket ve holdinglerde Muhasebe-Finans, Mali İşler, Denetim, CFO ve Genel Müdürlük pozisyonlarında üst düzey yöneticiliği yapmıştır. Halen Türkiye genelinde aile şirketleri, büyüme aşamasında ve yeniden yapılanma süreci yaşayan şirketlere genel yönetim, satış, mali işler, muhasebe finans, bütçe, idari işler, satın alma ve insan kaynakları birimlerinin yeniden yapılandırılması, şirketlerde mevcut yapının değerlendirilip, revize edilerek şirketlerin yapıya uygun sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve verimlilik raporlarının hazırlanarak, yönetimle bu sürecin yönetip yürütülmesi ve değişik konularda faaliyet gösteren holding ve grup şirketlerde 18 yıllık birikimlerimizi paylaşarak şirketleri en üst düzeye misyonunu üstlenerek; Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetçilik (Semaye Piyasası ve Kamu Gözetim Kurumu) Yetkili Denetçiliği, ISO 9001:2000 ISO-EN Kalite Yönetim Danışmanlığı yetkilendirme belgelerimiz olup, bu tecrübe ve akademik bilgilerimizi iş ortaklarımızla paylaşarak çeşitli şirketlere mali danışmanlık, finans danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, ISO danışmanlığı ve denetim danışmanlık hizmetlerinde bulunmakta olup, ayrıca adliyelerinde ticaret mahkemeleri, sulhukuk, asliye ticaret, asliye hukuk mahkemelerinde de bilirkişilik yapmaktadır.

7-BÜTÇE-İÇ DENETİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI

İbrahim Senem:

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İşletme Mühendisi olarak mezun olmuştur. İş hayatına 1995 yılında Demirbank TAŞ de müfettiş olarak başlamış ve 2001-2005 yılları arasında HSBC Bank A.Ş. İç Denetim Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Uluslararası İç Denetim Standartları uygulamaları ve Bilgisayar destekli İç Denetim tekniklerinin (Computer Asisted Auditing Technics) geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Sırasıyla 2005-2008 yılları ve 2010-2012 yılları arasında Türkiye’nin Lojistik sektöründeki liderlerinden Barsan Global Lojistik A.Ş ve Reysaş Lojistik A.Ş de öncelikle İç Denetim Müdürü, ardından Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmıştır. Ayrıca; 2008-2010 yılları arasında perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın tüm süreçlerinin (Mali, Operasyonel ve BT) kontrol sorumluluğunu alarak Business Controller olarak görev yapmıştır.

20 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde edindiği mali işler ve iç denetim konularındaki deneyimlerini, inşaat, akaryakıt, tekstil, bayilik, lojistik gibi farklı sektörlerde yer alan şirketlerde iç kontrol sistemlerinin tasarımı ve kurulması, periyodik iç denetim raporlarının (Finansal, Operasyonel ve BT) hazırlanması konularında hizmet vererek değerlendirmektedir.

Müşterilerilerimize bu konuda yapmayı planladıkları tam zamanlı istihdama göre hem maliyet hem de dışarıdan bağımsız bir göz olarak iç denetim hizmeti alma avantajlarını sağlamaktadır. KOBİ ler için bu hizmeti sektörel olarak standartlaştıracak Bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi vizyonu ile bazı yazılım firmaları ile de çalışmaları bulunmaktadır.

İleri düzeyde bilgisayar programlama ve İngilizce bilmektedir ve Sermaye Piyasası Kurulu III.(İleri) Düzey Lisans sahibidir.

8-KDV İADESİ HİZMETLERİ:

Mustafa KAYA

Metin KÜLAHLI

9-DENETİM HİZMETLERİ:

Ali GÜVEN:      SMMM, Denetim Hizmetleri Direktörü
 
SMMM, Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahip olup, uzun yıllar finans ve faktoring şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Denetim ve danışmanlık hizmetlerinde direktör olarak görev yapmaktadır.
 
9-MUHASEBE HİZMETLERİ:
 
-Halil AROMA (Muhasebe)
 
-Beste BALKANCI (Muhasebe)
 
10-SMMM Hizmetleri (Oursource)
 
GUVEN SMMM
 
Guven SMMM, Bünyesinde 15-20 yıl tecrübeli personelleri barındıran, çok saygın ve başarılı bir geçmişi olan ekipten oluşan bir SMMM şirketi olup; birleşme, bölünme, devir, satın alma, sermaye artışı, güçlü bir muhasebe ve finans sistemi oluşturulmasına, beyanların sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına ve diğer her türlü çalışmalarda müşterilerimize hizmet etmeyi stratejik iş ortağı olarak görev edinmiştir.
 
Şirketimizin bünyesinde 4 denetçi ve yeterli sayıda denetçi yardımcısı bulunmaktadır.
 
 

 

 

 

 

  • Bizi Takip Edin:
Copyright © OCAK 2016 - Tüm hakları TaxAuditingymm.com'a aittir...